Toimimine

Ühenduse igapäevast tööd juhib ja seda esindab 5- kuni 7-liikmeline juhatus, mille liikmete volitused kehtivad pärast 6. augustil 2016 toimunud Erakorralise Üldkogu otsust edaspidi ühe aasta. Igal aastal võtavad kõik juhatuse liikmed endale uue aasta alguses vähemalt ühe õpipoisi. Uude juhatusse kandideerinud õpipoisside hulgast valib Üldkogu kevadel uue juhatuse.

Muuhulgas tegeleb juhatus avalike suhete korraldamise ja teabeliikumisega, koostab ühenduse tegevusplaani, moodustab ajutisi töörühmi ja alalisi toimkondi ning kinnitab projektijuhid ja ühenduse esindajad teistesse institutsioonidesse ning üritustele.

Juhatuse tegutsev koosseis valiti 21. mail 2016 Tallinnas Tegusate Eesti Noorte kontoris toimunud üldkoosolekul.

Juhatusse kuuluvad:

Anastasia Liora Lemberg juhatuse esimees (Finants)
liora.lemberg[at]ten.ee

Anete Hela Pulk juhatuse aseesimees (Katuseorganisatsioonid ja Koolitused)
anete.hela.pulk[at]ten.ee

Silvia Tänav (Delegatsioonid)
silvia.tanav[at]ten.ee

Mariann Jüriorg (Kommunikatsioon ja Liikmed)
mariann.jyriorg[at]ten.ee

Triin Kaup (Rahvusvahelised Suhted)
triin.kaup[at]ten.ee

Karl-Joosep Volmerson (Regionaalne Areng)
karl-joosep.volmerson[at]ten.ee

juhatus

Üldkoosolek (nimetatakse ka üldkoguks) on TENi kõrgeim juhtimisorgan.

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas aprillikuus. Seal valitakse juhatuse liikmed ning kinnitatakse aasta majandus- ja tegevusaruanded ning võetakse vastu muid organisatsioonile tähtsaid otsuseid.

Viimane üldkoosolek toimus 21. mail 2016 Tallinnas, Tegusate Eesti Noorte kontoris Tudengimajas.