Mis on TEN?

MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) on üle-Eestiline  kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon.  TEN-i põhitegevusteks on Euroopa Noorteparlamendi sessioonid, demokraatlike otsustusprotsesse ja ühiskonnas päevakajalisi probleeme tutvustavad simulatsioonid, regionaalsessioonid ja minisessioonid ning noorte omaalgatuslikud projektid. TEN on Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis.

Noorte omaalgatuslikud ettevõtmised on nii tenide korraldatavad noorteparlamendi sessioonid kui noorteparlamendis sündinud ideede realiseerimine. Piirkondlikul noorteparlamendi sessioonil pakutakse grupitöös välja lahendusi kohalikele probleemidele, analüüsitakse neid ja arendatakse projekte edasi üldkoguistungil. Pärast üritust on kogenumad tenid oma teadmiste, oskuste ja kontaktidega abiks projektide elluviimisel. Viimased TENi regionaalsed noorteparlamendi sessioonid toimusid Rakveres (2016) ja Raplas (2017). Parlamendis pakutud lahendustest on projekti Linn Lilleliseks parim näide, mis kaasab ka erivajadustega noori ja mida on ellu viidud juba üksteist aastat järjest.

Noorte demokraatiakool tutvustab Eesti noorele demokraatlikku otsustusprotsessi. Protsessi mõistmiseks saab noor selle ise läbi mängida. TEN on korraldanud või aidanud läbi viia nii Riigikogu, kohaliku omavalitsuse kui valitsuse moodustamise simulatsioone. TENi grupijuhide oskused on hinnatud ning nende teenuseid kasutavad teisedki ühendused ja üritused. Viimane suur demokraatiakooli simulatsioon oli Tallinna Linnavolikogu SImulatsioon.

Euroopa Noorteparlament (European Youth Parliament, EYP) on katusorganisatsioon, mis viib aastas läbi kolm üleeuroopalist 300 osalejaga istungjärku. TEN kui EYP ametlik esindaja Eestis korraldab igal aastal üleriigilise Eesti sessiooni, kus arutatakse välisdelegatsioonide osavõtul inglise keeles Euroopa ja maailma tasandi teemasid. Silmapaistvaimad noored saadab TEN rahvusvahelistele, regionaalsetele või teiste riikide rahvuslikele sessioonidele. 17. Euroopa Noorteparlamendi Eesti sessioon toimus 2016 oktoobris Viljandis. Hiljutiseim, 18. EYP Eesti Sessioon aga Tallinnas. Euroopa Noorteparlamendi rahvusvahelistest sessioonidest käisid eestlased viimati Gruusias.

TENi tegevusel on läbi aastate olnud palju toetajaid, näiteks Avatud Eesti Fond, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Euroopa Liidu infosekretariaat, Hasartmängumaksunõukogu, Euroopa Parlament, Euroopa Noored ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Headeks koostööpartnereiks on arvukad koolid ja noortekeskused, Eesti Noorteühenduste Liit ja selle liikmed, riigi- ja kohaliku omavalitsuse organid, TANinfo jne.

Tegusad Eesti Noored on tegutsenud juba 16 aastat ja selle aja jooksul on meie üritustel osalenud üle 6000 noort. TENiga liitumiseks on parim võimalus tulla mõnele üritusele, mille kohta laekub info TENi listi ja koduleheküljele. Liikmesavalduse võib ka digitaalselt täita ja allkirjastada, selle jaoks võtke ühendust juhatuse liikme Anneliisiga, anneliis.saarend@ten.ee

TEN on avatud uutele huvilistele ja koostööpakkumistele. Võtke meiega julgelt ühendust – info@ten.ee.