Tegevused

TEN korraldab mitmeid üritusi, mille seast leiad kindlasti ka Sina endale huvipakkuvad. Allpool saad lugeda iga tegevuse kohta täpsemalt.

Euroopa Noorteparlamendi riiklikud foorumid

MTÜ Tegusad Eesti Noored kui Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis korraldab iga aasta sügisel Euroopa Noorteparlamendi riikliku foorumi, mis koonab ligi 150 noort nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Riiklikul foorumil on noortel võimalus simuleerida Euroopa Parlamendi tööd ning leida lahendusi aktuaalsetele Euroopa probleemidele. Foorumi delegaatideks on enamasti keskkooli noored. Kogu suhtlus toimub foorumil inglise keeles ning seetõttu on osalejatelt nõutav ka inglise keele oskus. Siiski ei tasu keelebarjääri pärast liigselt muretseda, sest foorum on just nimelt hea koht, kus oma keeleoskusi parandada. Üritusel jaotatakse osalejad komiteedesse ja igal komiteele on antud konkreetne probleem, mida arutada ja millele lahendusi leida. Foorumi esimene etapp on rühmaehitus, mille käigus noortel on võimalus üksteist oma grupis paremini tundma õppida ja arendada välja oma grupi rühmadünaamika.

Naeratavad noored - ehk võib panna kuhugi, kus on noortest juttu, või et mida noored saavad

Rühmaehitus on vajalik selleks, et pärastises arutelus tunneksid kõik osalejad ennast mugavalt oma arvamust avaldades. Seejärel asutaksegi komitee töö juurde, mille käigus arutatakse oma komitee konkreetse teema üle, tuuakse koos välja hetkel valitsevad probleemid ning genereeritakse nendele lahendusi. Komitee töö lõppprodukt on resolutsioon, mis sisaldab konkreetse teema hetkprobleeme ning nendele mõeldud lahendusi. Ürituse viimasel päeval toimub Peaassamblee, kus igal komiteel on võimalus oma resolutsiooni teistele esitleda ning seda kaitsta. Igal delegaadid on seejuures võimalus võimalus iga komitee lahenduste kohta küsimusi küsida ning uusi lahendusi välja pakkuda. Foorum on tavaliselt siis viiepäevane üritus, millest 2 esimest päeva tegeletakse rühmaehitusega, järgmised 2 päeva komitee tööga ja viimane päev on mõeldud peaassambleele.

Lisaks nendele kolmele etappile korraldatakse riiklikute foorumitel iga õhtu ka mõni õhtune üritus. Selleks võib olla kas komitee õhtusöök, filmiõhtu, avapidu, lõpupidu, Euroconcert vms.

Meie üritustel on väga suur roll ka ekspertidel, kes jagavad noortele taustainformatsiooni iga teema kohta ning vastavad nende küsimustele.

Riikliku foorumi õnnestumise eest vastutab juba varakult valitud korraldustiim eesotsas peakorraldajatega. Iga komiteed juhib vähemalt üks rühmajuht, kes on kogenud Euroopa Noorteparlamendi liige ning osa võtnud mitmetest selle organisatsiooni poolt korraldatud üritustest nii delegaadi kui ka personali (korraldajad, rühmajuhid, ajakirjanikud) rollis. Lisaks on üritusel ka meedia tiim, kes panustab ürituse akadeemilisse külge artiklite, graafikute, videote jms kui ka loob osalejatele mälestusi, mida endaga koju kaasa võtta.

Tudengisessioonid

Tudengisessioonid sarnanevad Riiklikutele Foorumitele, kuid osalejateks on tudengid nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Tudengisessioonid on tavaliselt aset leidnud kevadel ning koondavad umbes 100-150 noort. Nagu riiklik foorumgi, koosneb tudengisessioon kolmest osast - rühmaehitus, komitee töö ja peaassamblee. Üritusel simuleerivad tuengid Euroopa Parlamendi tööd ning arutavad aktuaalsete Euroopa probleemide üle. Kogu sessiooni töö toimub inglise keeles ning seetõttu on osalejatelt nõutav ka inglise keele oskus.

Regionaalsessioonid

Regionaalsessioonid on väiksemad kui riiklikud foorumid ning osalejateks on ainult Eesti noored. Regionaalsessioonidel simuleerivad noored kohalikku omavalitsuse tööd ning arutatakse ja analüüsitakse kohalikke probleeme. Regionaalsessiooni delegaatideks on enamuses keskkooli noored. Ülesehituselt on regionaalsessioonid sarnased riikliku foorumiga, kuid töö toimub eesti keeles ning üritus on ka foorumist lühem (tavaliselt 3-päevne). Esimesel päeval toimub rühmaehitus, teisel päeval komitee töö ning kolmas päev on mõeldud peassambleele. Lisaks nendele kolmele osale toimub õhtuti ka muid üritusi, milleks võivad olla avapidu, filmiõhtu, lauamängude õhtu, lõpupidu vms. Lisaks delegaatidele võtavad üritusest osa ka sessiooni personali liikmed. Ürituse õnnestumise eest vastutab juba varakult valitud korraldustiim eesotsas peakorraldajatega. Iga komiteed juhib vähemalt üks rühmajuht, kes on kogenud TEN-i liige ning osa võtnud mitmetest selle organisatsiooni poolt korraldatud üritustest nii delegaadi kui ka personali (korraldajad, rühmajuhid, ajakirjanikud) rollis. Lisaks on üritusel ka meedia tiim, kes panustab ürituse akadeemilisse külge artiklite, graafikute, videote jms kui ka loob osalejatele mälestusi, mida endaga koju kaasa võtta.

Simulatsioonid

Koostöös erinevate noortevolikogudega korraldab TEN konkreetsete linna-ja vallavolikogude simulatsioone. Simulatsioonid koosnevad samuti rühmaehituse, komiteetöö ja peaassamblee osadest. Lisaks nendele kolmele osale toimub õhtuti ka muid üritusi, milleks võivad olla avapidu, filmiõhtu, lauamängude õhtu, lõpupidu vms. Simulatsioonide puhul tegeleb korraldusliku poolega noortevolikogu ning TEN on vastutav ürituse sisu eest. Seega on korraldusmeeskond pandud kokku noortevolikogu poolt ning ürituse president on jällega TEN-i liige. Üritusel osalejad jaotatakse komisjonidesse ning iga komisjoni juhib vähemalt üks kogenud rühmajuht. Samuti on üritusel ka meedia tiim, kes anustab ürituse akadeemilisse külge artiklite, graafikute, videote jms kui ka loob osalejatele mälestusi, mida endaga koju kaasa võtta.

Liikmesüritused

TEN püüab iga kuu korraldada vähemalt ühe ürituse. Ehk siis kuudel, kus ühtegi meie suurt üritust ei toimu korraldab TEN liikmesürituse. See üritus on avalik ning kõigile avatud. Liikmesürituste formaat võib olla erinev - kas koolitus, aruteluõhtu, lauamängude õthu vms. Liikmesüritused pakkuvad võimalust tenikatega toredalt koos aega veeta ning üksteist paremini tundma õpida.