Toimimine

Ühenduse igapäevast tööd juhib ja seda esindab 5- kuni 7-liikmeline juhatus, mille liikmete volitused kehtivad pärast 6. augustil 2016 toimunud Erakorralise Üldkogu otsust edaspidi ühe aasta. Igal aastal võtavad kõik juhatuse liikmed endale uue aasta alguses vähemalt ühe õpipoisi. Uude juhatusse kandideerinud õpipoisside hulgast valib Üldkogu kevadel uue juhatuse.

Muuhulgas tegeleb juhatus avalike suhete korraldamise ja teabeliikumisega, koostab ühenduse tegevusplaani, moodustab ajutisi töörühmi ja alalisi toimkondi ning kinnitab projektijuhid ja ühenduse esindajad teistesse institutsioonidesse ning üritustele.

Juhatuse tegutsev koosseis valiti 21. mail 2016 Tallinnas Tegusate Eesti Noorte kontoris toimunud üldkoosolekul.

Juhatusse kuuluvad:

Diana Vederik juhatuse esimees
diana.vederik@ten.ee

Laura Unt juhatuse aseesimees (Delegatsioonid)
laura.unt@ten.ee

Linda Vaher (Rahvusvahelised suhted ja BNC)
linda.vaher@ten.ee

Jaana Sild (Finants)
jaana.sild@ten.ee

Liisbet Teemaa (Understanding Europe, kommunikatsion ja katuseorganisatsioonid)
liisbet.teema@ten.ee

Anneliis Saarend (Liikmed ja regionaalne areng)
anneliis.saarend@ten.ee

Üldkoosolek (nimetatakse ka üldkoguks) on TENi kõrgeim juhtimisorgan.

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas aprillikuus. Seal valitakse juhatuse liikmed ning kinnitatakse aasta majandus- ja tegevusaruanded ning võetakse vastu muid organisatsioonile tähtsaid otsuseid.

Viimane üldkoosolek toimus 27. mail 2017 Tallinnas, Tegusate Eesti Noorte kontoris Spring Hub’is.