Toimimine

Ühenduse igapäevast tööd juhib ja seda esindab 5- kuni 7-liikmeline juhatus, mille liikmete volitused kehtivad pärast 6. augustil 2016 toimunud Erakorralise Üldkogu otsust edaspidi ühe aasta. Igal aastal võtavad kõik juhatuse liikmed endale uue aasta alguses vähemalt ühe õpipoisi. Uude juhatusse kandideerinud õpipoisside hulgast valib Üldkogu kevadel uue juhatuse.

Muuhulgas tegeleb juhatus avalike suhete korraldamise ja teabeliikumisega, koostab ühenduse tegevusplaani, moodustab ajutisi töörühmi ja alalisi toimkondi ning kinnitab projektijuhid ja ühenduse esindajad teistesse institutsioonidesse ning üritustele.

Juhatuse tegutsev koosseis valiti 27. mail 2018 Tallinnas Tegusate Eesti Noorte kontoris toimunud üldkoosolekul.

Juhatusse kuuluvad:

Jaana Sild (jaana.sild@ten.ee) – President, Finants

Linda Vaher (linda.vaher@ten.ee) – Asepresident, Sisekontroll & Board of National Committees

Stiina Salumets (stiina.salumets@ten.ee) – Asepresident, Liikmed & delegatsioonid

Kaja Silva Aulik (kaja.aulik@ten.ee) – Rahvusvahelised suhted

Jan Robert Janson (jan.janson@ten.ee) – Avalikud suhted

Loreen Pulk (loreen.pulk@ten.ee) – Riiklikud suhted & katuseorganisatsioonid

Üldkoosolek (nimetatakse ka üldkoguks) on TENi kõrgeim juhtimisorgan.

Korraline üldkoosolek toimub kord aastas aprillikuus. Seal valitakse juhatuse liikmed ning kinnitatakse aasta majandus- ja tegevusaruanded ning võetakse vastu muid organisatsioonile tähtsaid otsuseid.

Viimane üldkoosolek toimus 27. mail 2018 Tallinnas, Tegusate Eesti Noorte kontoris Spring Hub’is.