Mis on EYP?

European Youth Parliament (EYP) ehk teisisõnu Euroopa Noorteparlament on unikaalne hariduslik platvorm, mis toob kokku noori üle kogu Euroopa. EYP on tegutsev pea neljakümnes riigis ning iga aasta kaasab kokku umbes 28.000 noort. Organisatsioon koondab enda alla tuhandeid vabatahtlikke, kes aitavad ellu viia üritusi Euroopas ning arendavad noorte arusaamist erinevatel Euroopaga seotud teemadel.

Euroopa Noorteparlamendi peamine siht on pakkuda noortele platvormi, kus nad saavad vabalt end väljendada ning julgustab iseseisvat mõtlemist ning aktiivset kaasatust ühiskonnas. Tänaseks on EYPst saanud üks suurim organisatsioon, mis pakub võimalust debateerida poliitilistel teemadel, õppida uute kultuuride kohta ning vahetada ideid teiste eurooplastega. Terve võrgustik korraldab umbes 500 üritust aastas ning Beliini peakorteris asub ka Schwarzkopf’i sihtasutus, mis on EYP katuseorganisatsiooniks.

MTÜ Tegusad Eesti Noored on EYP ametlik esindaja Eestis.

Euroopa Noorteparlament (EYP) asutati 1987 Prantsusmaal Fontainebleau’s, kus peeti ka esimene Rahvusvaheline Sessioon aasta hiljem. Tänapäeval asub EYP peakorter Berliinis, kus nad on osa katuseorganisatsioonist, milleks on Schwarzkop’i sihtasutus. Alates 2004ndast aastast on EYP stabiilselt kasvanud ning keskmisel korraldab terve EYP võrgustik peaaegu 500 üritust aastast ning kaasab rohkem kui 28 000 inimest. Terves võrgustikus on kokku 39 riiki ja seega on EYP ka Euroopa suurim organisatsioon, kes pakub noortele mitte-formaalset haridust.

EYP koosneb mitmest erinevast üksusest, kes töötavad koos organisatsiooni arengu nimel.

Riiklikud komitteed

Riiklikud komitteed on kõige tähtsamad üksused EYP’s, sest nemad koordineerivad tööd enda riigis. Hetkel on täisliikmeid kokku 38 ning ka mõned initsatiivid. Komiteed korraldavad üritusi enda riikides, kas siis riiklike, regionaalseid või teiste formaatide näol ning saadavad oma delegatsioonid kolm korda aastas ka Rahvusvahelisele Sessioonile. Eesti riiklik komitee on MTÜ Tegusad Eesti Noored.

The Governing Body

See kuue liikmeline organ vastutab peamiselt organisatsiooni üldise strateegia üle. Täpsemalt on Governing Body (GB) vastutav pikema ajalise arengukava formuleerimise eest, Rahvusvaheliste Sessioonide juhtnööride eest ning ka aktiivne jooksvates küsimustes. GB valitakse riiklike komiteede ning ka liikmete poolt iga aasta ning ühe liikme mandaat on kaks aastat. Iga paari kuu tagant toimuvad koosolekud Berliinis, kus osaleb ka liige Schwarzkopf’i sihtasutusest ning International Office’i direktor.

Board of National Committees (Riiklike komiteede juhatus)

Juhatusse kuulub kaks inimest igast EYP riiklikust komiteest. Juhatus kohtub kaks korda aastas Berliinis, et arutleda jooksvate küsimuste üle, kui ka strateegiliste punktide üle. Muul ajal ollakse aktiivselt suhtluses e-mailide teel ning töötavad ka mitmed töögrupid spetsiifilistel valdkondadel. Seoses valitusreformiga on nii GB’l kui riiklike komiteede juhatusel kaasotsustusvõime, mis tähendab, et kui GB midagi otsustab, siis peab sellega nõustuma ka riiklike komiteede juhatus. Sama süsteem kehtib ka teistpidi. Juhatust juhib kahe kuni kolme liikmeline tiim, kes valitakse iga aasta. Tegusaid Eesti Noori esindab riiklike komiteede juhatuses Triin Kaup ja Annemari Sepp.

BNC Meeting Janne Vanhemmens

International Office Schwarzkop’i sihtasutuses

International Office hoolitseb selle eest, et terve EYP võrgustik sujuvalt jookseks ning tegeleb ka praktiliste küsimustega. Näiteks kui GB ja riiklike komiteede juhatus otsustab EYP logo muuta, siis on see International Office, kes ka valmistab logod ning edastab need riiklikele komiteedele. Office koosneb direktorist, kelleks on Krista Simberg ning neljast projektijuhist kelleks on: Stefan Vandenhende (Rahvusvahelised Sessioonid), Mandy Buschina (Kommunikatsioon), Kerstin Eckart (Power Shifts ja Understanding Europe projektid) ning Monika Seidel (Ida-Euroopa võrgustik).

EYP Komiteed

Lisaks kolmele peamisele organile on ka EYP komiteed, mida on kokku neli: Akadeemiline Komitee, Treeningute ja Liikmete Komitee, Regionaalse Arengu Komitee ning Hariduslik Komitee. Liikmed valitakse iga aasta GB poolt ning kandideerida saavad kõik EYP liikmed. Aasta jooksul töötavad komitee liikmed oma valdkonnas ning arendavad seda kindlat spetsiifilist ala terves EYP võrgustikus.

Tervet EYP võrgustikku ning kontakte on võimalik näha ka allpool olevalt kaardilt:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zEVsno_IaCeA.kL5YXT20WoZE