Rollid

EYP üritustel on palju erinevaid rolle, mis suures osas jaotuvad nelja grupi vahel: kolm vabatahtlikest koosnevat korraldusliku poole rühma (korraldajad, rühmajuhid ja ajakirjanikud) ja osalejad ehk delegaadid.

Korraldajad

Korraldajate grupp koosneb ühest või mitmest peakorraldajast ning nende käe all töötavast korraldajate meeskonnast. Korraldajate teha on see, et üritusel oleks ruumid, toit ja kõik vajalikud materjalid. Nad hoolitsevad teiste gruppide eest, valmistudes igaks võimalikuks juhtumiks ja lahendades käigu pealt probleeme. Nad on iga ürituse esimene kokkupandud grupp, kuna korraldajate töö saab alguse juba mitmeid kuid enne üritust.

Rühmajuhid

Rühmajuhtide eesotsas on ürituse president, kellel on abiks enamasti kaks või kolm asepresidenti, et koordineerida rühmajuhtide tööd ja valmistada ette ürituse sisuline alus. Rühmajuhtide töö algab samuti juba varem, kuna nende teha on ettevalmistavad materjalid delegaatidele ning komiteede rühmatöö struktuur. Ürituse käigus juhivad nad komiteede tööd.

Ajakirjanikud

Ajakirjanike grupi eesotsas on üks või kaks peatoimetajat. Vastavalt peatoimetajate ja ürituse vajadustele on neil enamasti abiks ka mitu abitoimetajat, kes hoolitsevad näiteks videote tegemise või fototöötluse eest. Nende käe all töötab terve meeskond ajakirjanikke, kelle ülesandeks on jäädvustada üritusel toimuvat ja pakkuda delegaatidele lisamaterjali oma komiteeteemade osas.

Media team

Delegaadid

Delegaadid moodustavad kõige suurema ja olulisema rühma. Kõik ülejäänud grupid teevad selleks ühiselt tööd, et pakkuda delegaatidele suurepärast üritust. Delegaadid jagunevad komiteede vahel ning igal komiteel on oma päevakohane poliitiline probleem, millele ürituse käigus rühmajuhtide käe all lahendust otsitakse.