Sessioonide struktuur

Sessioonid koosnevad kolmest peamisest osast, milleks on rühmaehtus, komitee töö ning peaassamblee.

Rühmaehitus

Esimene osa sessioonist on ülimalt oluline komittee töö ning peaassamblee jaoks. Komitee on grupp inimesi, kes pole omavahel kunagi tutvunud ning tihtipeale ka erinevatest riikidest. Selleks et järnevatel päevadel produktiivselt tööd teha ning ka end mugavalt grupis tunda on vaja rühmal üksteist mõista ning ka üksteisega ära harjuda. Selleks on olemas erinevad mängud, mille läbi inimesed et paremini tundma õpivad. Mänge on erinevaid ning ka erineva sisuga, tavaliselt alustatakse nimemängudest ning edasi liigutakse lihtsate tegevuste juurde, kus saadakse üksteisest veidi rohkem teada. Siinkohal on populaarseks mänguks “Kiirkohting”, kus iga paari minuti tagant on erinevad inimesed vastastikku ning küsitakse sääraseid küsimusi nagu “Mis on sinu lemmik film?” Selliste tegevuste käigus saadakse esmane mulje, mis on inimese hobid, mis neile meeldib ja ei meeldi ning millega tegeletakse igapäeva elus. Edasi liigutakse juba suuremate mängude juurde, milleks on tihtipeale tegevused, kus tiimil on vaja koostööd teha et lahenduseni jõuda. See arendab grupi koostöö võimet ning õpitakse ka kuidas efektiivsemalt konsensuseni jõuda.

Komittee töö

Igal komitee peab sessiooni jooksul leidma lahenduse ühele probleemvaldkonnale. Näited probleemvaldkondadest on Euroopa Liidu energiapoliitika, keskkonnasäästlik teedevõrk, vähemusrahvused jne. Komitee töö ajal grupp tegelebki oma teema arutamisega. Igale komiteele on esitatud ka üks konkreetne küsimus, millele grupp peab ürituse jooksul lahenduse leidma. Lahenduse leidmiseks tehakse esialgu selgeks hetkeprobleemid ning nende põhjused. Nendest valitakse välja kõige aktuaalsemad probleemid, mille lahendamisega tiim tegelema hakkab. Seejärel asutakse ajurünnaku meetodi abil leidma lahendusi valitud kitsaskohtadele. Komitee töö tulemusena valmib resolutsioon, mis sisaldab konkreetse teema probleeme ja tiimi välja pakutud lahendusi.

Peaassamblee

General Assembly 72nd International Session Munich 2013 by Leo Kaindl (9)

Sessiooni viimasel päeval kogunevad kõik komiteed eesmärgiga esitada üksteisele enda väljapakutud lahendusi. Peaassambleel saavad kõik komiteed sõna, et tutvustada teistele delegaatidele enda komitee teemat ning välja pakutud lahandusi. Kõik delegaadid saavad komitee lehenduste kohta küsida täiendavaid küsimusi ja pakkuda välja alternatiivseid võimalusi, mis oleksid ehk veelgi paremad. Iga resolutsiooni kohta toimub peaassambleel ka hääletus protsess, kus kõik delegaadid otsustavad resolutsiooni vastu võtmise või tagasi lükkamise.