Koolile

MTÜ Tegusad Eesti Noored korraldab koolides lühisimulatsioone, mis on mõeldud 9.-12. klassi õpilastele. Lühisimulatsioonide käigus on noortel võimalus simuleerida otsustusinstitutsioonide tööd ja arutleda erinevatel hetkel ühiskonna aktuaalsetel probleemidel. Lühisimulatsioon kestab minimaalselt kaks akadeemilist tundi (tunnid tuleks läbi viia ilma vahetunnita) ja seda saab läbi viia väga erineva suurustega gruppidega alustades klassist lõpetades kogu gümnaasiumiga.

Lühisimulatsiooni ülesehitus:

  1. Väikene tutvustus MTÜ-st Tegusad Eesti Noored ja päeva korraldusest.
  2. Osalejate väiksematesse (u 6-10 liikmelistesse) gruppidesse jagamine. Iga gruppi juhib organisatsiooni poolt rühmajuht, kes on eelnevalt osalenud mitmetel Euroopa Noorteparlamendi üritustel ning on läbinud ka rühmajuhtimise koolituse.
  3. Gruppides viiakse läbi mõningad rühmaehituse tegevused, et tuua noored koolipäeva rutiinist välja ning valmistada neid ette aruteluks ja diskussiooniks. Olenevalt sellest, kas grupi liikmed on kõik ühest klassist või on grupp moodustatud klassidevaheliselt, on ka rühmaehitus vastavalt kas pikem või lühem ning läbi viidavad tegevused ka erinevad. Selle etapi peamine eesmärk on panna kõik liikmed grupis võimalikult mugavalt tundma, et pärast tiimis oma arvamuse avaldamine neile võimalikult lihtsaks teha.
  4. Järgmisena tutvustavad grupijuhid rühmadele teemasid ja probleeme, millele nad peaksid lahenduse leidma. Osalejatele jagatakse teabelehed, kus on teema kohta olemas kõige tähtsamad faktid, mille põhjal osalejad saavad teema suhtes oma arvamuse kujundada.
  5. Järgneb grupitöö, mille käigus arutletakse esmalt selle üle, mis on nende probleemide põhjuseks ja miks need üldse ühiskonnas olulised on. Seejärel hakatakse erinevate ajurünnaku meetoditega välja pakkuma lahendusi, mida rühma liikmed siis pärast edasi arendada saavad. Grupitöö tulemusena lepitakse grupisiseselt kokku ühistes lahendustes, millega kõik grupi liikmed nõustuvad.
  6. Lõpuks kogunevad kõik grupid kokku, et esitleda oma lahendusi ka teistele. Kõik osalejad saavd küsida teemade ja lahenduste kohta küsimusi ning pakkuda välja oma ideid.

Simulatsiooni teemad lepime tavaliselt kokku koostöös õpetajatega. Eriti kasulik on valida teema, millest on mingil määral olnud just tunnis juttu või mis on seotud hetkel omandatava materjaliga. Niiviisi saame meie aidata tuua koolitunnis õpitava materjali igapäeva ellu ja suunata noori mõtlema selle üle, kuidas need teemad neid konkreetselt puudutavad ning millised võiksid olla lahendused. Et õpilased tunneksid ennast teemadega võimalikult seotud, siis oleme püüdnud alati võtta arutlusele just kohalikud teemad.

Kui Teie kool soovib tundides lühisimulatsioone läbi viia, siis kirjutage oma soovist aadressil stiina.salumets@ten.ee