Partnerile

MTÜ-l Tegusad Eesti Noored on olnud läbi aegade palju koostööpartnereid, kes on aidanud meid organisatsiooni tegevuse ning ürituste läbi viimisel. Koostööpartnerid on aidanud meid nii finantsiliselt, sponsorlusega kui ka jõu ja nõuga. Mõnedest näidetest võib välja tuua Hardus-ja Tedusministeeriumit, kes on toetanud meid noorteühingute aastatoetusega, ja  ERASMUS+ programmi, kes on toetanud meie sündmuste korraldamist. Samuti on meie pikaajalisteks partneriteks olnud katuseorganisatsioonid nagu Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Mittetulundus-ja Sihtasutuste Liit. Teiste vabaühenduste hulgast oleme teinud koostööd Eesti Väitlusseltsi, Euroopa Maja, Eesti Õpilasesidnuste Liidu, Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni ja Käo päevakeskusega. Lisaks on meil olnud koostöö partnereid erinevate insitutsioonide hulgas, kes toetavad Euroopa lõimumist ja Euroopa väärtuste jagamist. 2015. aasta novembris korraldasime koostöös Saksa välisminiseeriumiga esimese Balti Foorumi, mis koondas ligi 100 riigikeelt ja vähemuskeeli kõnelevat noort Baltiriikidest.

MTÜ Tegusad Eesti Noored suunab noori olema aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed ja panustama ühiskonna arengusse. Noored on meie ühiskonna tulevikujõud ning mida rohkem me nende arengusse panustame, seda paremini saavad nemad tulevikus panustada ühiskonda. MTÜ Tegusad Eesti Noored jagab noortele just nimelt neid oskusi ja teadmisi, mis on noortele olulised nii tööturul kui ka täisväärtusliku kodanikuna. Meie tegevuste käigus õpivad noored teadmisi Euroopa Liidu ja Eesti juhtinstitutsioonide tööst ja omandavad kriitilise mõtlemise, koostöö, keele, argumenteerimise, avaliku esinemise ja juhtimise oskusi. Kui Sinu ettevõte, organisatsioon või institutsioon soovid aidata noortel just eelmainitud oskusi ja teadmisi omandada, siis võta meiega ühendust aadressil juhatus@ten.ee

Võib-olla oled aga teise vabaühenduse esindaja ja sooviksid TEN-iga koostööd teha mõne ürituse raames. TEN on eelnevalt korraldanud koostöös teiste organisatsioonidega mitmeid simulatsioone ja teisi väiksemaid üritusi. Head näited on sellest Tallinna ja Tartu linnavolikogu simulatsioonid, mida oleme korraldanud koostöös vastavate noortevolikogudega. Samuti teeme iga aasta Linn Lilleliseks ürituse raames koostööd ühe erivajadustega noori ühendava organisatsiooniga. Meie oleme väga avatud igasugustele koostöö pakkumistele, et pakkuda võimalikult paljudele erinevatele noortele midagi neile huvi pakkuvat. Koostöö sooviga võta meiega ühendust juhatus@ten.ee ja üheskoos saame välja mõelda juba täpsemad eesmärgid!