Kui kuskil on suvalist pilti vaja-1-2

“Tunne Euroopat!” lühikursused

Mis see on?

“Tunne Euroopat!” on neljatunnine kursus põhi- ning keskkooliõpilastele, mille eesmärk on suunata noori arutlema päevakajalistel ning Euroopat puudutavatel teemadel. Kursus annab noortele baasteadmised Euroopast, et seda paremini mõista ning olla teadlik Euroopa Liidu kodanik. Kursuse fookuses on noori tihti segadusse ajavad küsimused, nagu: “Miks üldse loodi Euroopa Liit?”, “Kes loob Euroopa Liidu seadusi?” või “Kuidas saan mina Euroopas sõna sekka öelda?”

Mida seal täpselt tehakse?

Noored teevad iseseisvat tööd saamaks aru, mis olid peamised ajendid ning konfliktid Euroopa Liidu loomisel. Samuti saavad õpilased tuttavaks Euroopa Liidu institutsioonide ning poliitika kujundamisega ning arutavad võimude tasakaalu printsiipi Euroopa Liidus. Noored saavad kaardistada neid muretsema panevad probleemid ning koostada tegevusplaani, kuidas nende lahendamisel kaasa rääkida.

Kuidas me seda teeme?

Meie projekt on üles ehitatud noorelt-noorele põhimõttele ning vabatahtlikule osavõtule. Noored treenerid on põhjalikult koolitatud kursust koolides läbi viima. Kursus toimub vastastikkuse mõistmise ja koostöö vaimus: konstruktiivne ning avatud keskkond lubab osavõtjatel väljendada nii Euroopaga seotud muresid kui välja pakkuda võimalikke lahendusi. Põhitöö toimub väiksemates gruppides, mis annab noortele võimaluse iseseisvaks tööks ning aruteluks. Tuleme ise koolidesse kohale ning viime oma kahe- kuni kolmeliikmelise tiimiga kursuse läbi.

Mõned faktid meie kohta:

Aastas viiakse Euroopas läbi ligi 270 “Tunne Euroopat” kursust. Ühe aastaga saab koolituse peaaegu 6000 Euroopa noort. Projekt on aktiivne 14 Euroopa riigis ning alates 2017. aastast ka Eestis! Kursuse on välja arendanud Schwarzkopf Foundation - Saksa organisatsioon, mis loodi aastal 1971, et harida välja uus põlvkond Euroopa kodanikke. 2016. aasta jooksul toimus üle Euroopa 400 kursust, mida viisid läbi 190 treenerit ning millest võtsid osa ligi 9000 koolinoort! Vaata lisainfot Schwarzkopfi kodulehelt.

Huvilistel palume ühendust võtta projekti koordinaatoriga: understanding.europe@ten.ee